Archive for August, 2009

Urbanščice (narcise)

Posted by: liankenda on August 19, 2009

Divaški kolesarski krog

Posted by: liankenda on August 19, 2009

Turistična pešpot ob ponoru reke Reke

Posted by: liankenda on August 19, 2009

Turistična pešpot Famlje-škofeljski most-Škocjan

Posted by: liankenda on August 19, 2009

Bogomir Magajna

Posted by: liankenda on August 19, 2009

reka Reka

Posted by: liankenda on August 19, 2009

Kmetija Jankovi

Posted by: liankenda on August 18, 2009

Dujčeva domačija

Posted by: liankenda on August 18, 2009

Grad Školj

Posted by: liankenda on August 18, 2009

Cerkev Sv. Urbana

Posted by: liankenda on August 18, 2009