Posted by: liankenda | August 18, 2009

Cerkev Marijinega Vnebovzetja

Župnijska cerkev Marijinega Vnebovzetja stoji ob robu vremskega polja, na polotoku, ki ga obliva reka Reka. Kljub oddaljenosti od Vremskega Britofa in drugih naselij, je imela v času, ko so jo sezidali, pomemben položaj. Postavili so jo na križišče dveh cest. Ena je vodila ob Reki v notranjost, druga pa v Brkine.

Sredi polja, malo stran od te cerkve je stala prva prafarna cerkev sv. Jurija. V njej naj bi po pripovedovanju starih Vremcev duhovnik ob nedeljah maševal šele takrat, ko so na belih konjih prijezdili k mašnemu obredu vsi kmetje iz okolice. To so bili časi, ko tod še ni bilo veliko prebivalcev. Ob jožefinskih reformah konec 18. stoletja je cerkev sv. Jurija propadla, še sedaj pa na tem mestu stoji kip sv. Jurija. O obstoju te cerkve pričajo freske v božjepotni Marijini cerkvi, saj je na več mestih upodobljen sv. Jurij na konju z zmajem. O tem kdaj je bilo župnijsko središče prenešeno k Marijini cerkvi, ni ohranjenih pričevanj. Uničil jih je ogenj leta 1700, ko je pogorelo staro župnišče.

c. marije vnebovzete

Podružnične cerkve:

  • Cerkev sv. Lovrenca v Vremskem Britofu stoji na mestu prvotne gotske cerkve. Prvič se omenja v popisu iz leta 1665. Tu je nekoč stal tabor proti Turkom, zato še danes ta kraj imenujejo »na Taboru«. Okoli cerkve je bilo tudi pokopališče, od koder je vas dobila svoje ime.
  • V Gornjih Vremah stoji cerkev sv. Jošta, ki je največja izmed vseh podružnic. Prvič se cerkev omenja v popisu leta 1665, zgrajena pa naj bi bila že okrog leta 1520 in kasneje večkrat predelana. Po drugi svetovni vojni je bila opustošena, vendar pred leti spet obnovljena. Cerkev ima dva stranska oltarja, sv. Trojice in sv. Lucije. Oltar sv. Trojice je bil prinesen iz istoimenske cerkvice, ki je stala na gornjevremskem polju, a je popolnoma razpadla. Na njenem mestu stoji danes znamenje sv. Trojice.
  • Vas Famlje ima podružnično cerkev sv. Tomaža, ki je bila po podatkih iz popisa leta 1665 posvečena sv. Jerneju. Prvič se cerkev omenja v popisu cerkvenih dragocenosti na Kranjskem leta 1526.

sv. tomaž

  • Na Škofljah stoji cerkev »Najdbe sv. Križa«, ki se prvič omenja v popisu iz leta 1665. Prebivalci vasi Škoflje in Zavrhek imajo na koncu škofeljskega polja tudi svoje pokopališče.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: